Templomok

Jézus Szíve Plébánia Balatonfűzfő

Balatonfűzfő, Jókai Mór utca 39, Magyarország

Fűzfő-Fürdőtelepen már élénk hitélet volt, amikor 1929. aug. 16-án, Dr. Rott Nándor megyéspüspök úr jelenlétében megalakult az Oltáregyesület.

Szentmiséket a kaszinó helyiségben tartottak, de már 1930-ban felépült az iskola, amelyben egy szentélynek beillő színpadot építettek, ahol az oltárt is elhelyezték, amelyet Kárpáti Géza iskolaigazgató készített, akiről köztudomású volt, hogy ezermester. 1930-ban megalakult a képviselő-testület, amely az Oltáregyesülettel karöltve, főként Forster Gyuláné buzgólkodására 1932-1934-ben megkezdte a fürdőtelepi Jézus Szíve templom építését.

A templomot a már Szent István, Szent László és Kálmán király idejében létező és a XVIII. században elpusztult Máma község tatárjárás után épült Szt. László-templomának romja előtt építették föl.

1958.Február 25-én 10/1958 sz. alatt Török plébános úr többszöri elutasítás után újólagos kérelmet adott be a Veszprémi Járási Tanácshoz a balatonfűzfői plébánia építésére sebtében elkészített tervrajzzal, amelyet Vándor Ferenc, az egyházmegye főmérnöke tervezett.

A Veszprémi Járási Tanács 2730/1958 sz. alatt kiadta az engedélyt március 18-án. Erre aztán megindították az építkezést, illetve a szervezést. Júniusban

Jézus Szíve vasárnapon már alapkő letételre került a sor. Hümpfner Tibor esperes megáldotta a kőből álló fundamentumot a nagyszámú hívek jelenlétében. Augusztus végén Hümpfner Tibor fűzfőgyártelepi plébános nyugdíjba vonult.

A fűzőgyártelepi plébániát Török Lajos balatonfűzfői plébánosra bízta az Egyházhatóság, miután fűzfőgyártelepi plébánost nem nevezett ki. A fűzfőgyártelepi templom továbbra is istentiszteletekre és hitoktatásokra szolgált. Vilonyát, Királyszentistvánt visszacsatolta az Egyházhatóság. December elején tető alá került a plébánia. Június 26-án Jézus Szíve ünnepén szentmise után Hümpfner Tibor nyugdíjas esperes plébános megáldotta az új plébánialakot.

Török Lajos 1989 októberéig nyugalomba vonulásáig volt balatonfűzfő plébánosa. Az ő utódja Polonkai József esperes-plébános 1997 októberéig végzi lelkipásztori szolgálatát Balatonfűzfőn. Ezt követően Szabó János balatonalmádi plébános úr oldallagosan látja el a balatonfűzfői plébániát 1998. augusztus 1-ig. Ez időtől nevezett ki Dr. Márfi Gyula érsek úr engem Szécsi Ferencet, jelenlegi lelkipásztort Balatonfűzfő plébánosává. Kinevezésem óta plébániánkhoz tartoznak a Litéri, Papkeszi, Vilonyai és Királyszentistváni filiák is. A 2001. évi népszámlálás szerint 2300 katolikus él városunkban.

Cím: Balatonfűzfő, Jókai Mór utca 39, Magyarország

Látnivalók

Toplisták

Toplisták